Reverse ile Login ByPass - Seviye #1

Reverse ile Login ByPass - Seviye #1

Giriş 🗣️

Selamlar,

Bu yazı serimizde kolaydan zora doğru masaüstü uygulamaların login ekranlarını nasıl atlayacağımızı anlatmaya çalışacağım. Bu bilgiler eşliğinde bir uygulamaya koşul ile lisans sorgusu veya kullanıcı bilgisi isteyen bir ekran karşısında neler yapılabileceğini öğrenmeye çalışacağız. Uygulamalarda çok çeşit doğrulama kod algoritması vardır. Bu makale üzerinde anlatacağım uygulama aslında bir nevi crackme olarak adlandırılan kırmak için yazdığım bir uygulama. Basitçe if ile kontrol sağlanıyor. Kullanıcı adı ve şifre sabit. Aslında decompile edilse bile yine de kullanıcı adı ve şifreye ulaşılabilir. Geliştirici aspack veya upx ile pack etmiş ise belki biraz dolanırız veya obfuscator metotlarından birini kullanmış ise yine biraz uğraşırdık ama 1.seviye anlatım olduğundan en kolay şekilde anlatmaya çalışacağım. Seviye 2,3,4 diye devam edecek yazı dizimiz de işleri zorlaştırarak bazı konuları netleştirmeye çalışacağım.

Kullanılan Araçlar 🛠️

Kullandığımız debug aracı OllyDbg. OllyDbg uygulaması ile uygulamamızın login kontrolü devre dışı bırakmaya çalışacağız.

Adım 1 - Uygulamayı İzleyelim 🙈

Uygulamamız yukarıda gösterildiği şekilde bir tasarıma sahip. Amacımız ise doğru bilgileri girdiğimizi teyit ettiren mesajı yakalamak. Standart bir şekilde birkaç test yapıyoruz. Kullanıcı adı olarak admin, şifre olarak da admin şeklinde bir test gerçekleştiriyorum.

Bu kısımda zaten yanlış olduğunu belirten mesaj mevcut. Mesaj yapısından hangi adreste bu mesajın çıktığını tespit edip, gerekli breakpointleri koyarak ilgili koşulu ters çevirerek bu durumu bypass etmeye çalışacağız.

Adım 2 - OllyDbg ile İzleyelim 🔍️

Uygulamamızı ilgili tool ile açıyoruz. OllyDbg hakkında temel bilgilere şu makaleden ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk olarak ilgili adrese ulaşmanın bir yolu belirli bir string değerini aratıp o adrese ulaşmaktır. Bunu aşağıdaki adımlar ile gerçekleştiriyoruz:

Bu aşamada tüm referans disassembly olmuş text tabanlı verileri listeliyoruz.

Sonrasında ise içerisinde arama gerçekleştirmek için arama formunu açıyoruz.

Mesaj yapısını referans alacağımızı baz alarak "Bilgiler yanlış..." gibi bir mesaj karşılıyordu. Türkçe karakterlerin ASCII veya farklı bir format ile yazıldığını baz alarak İngilizce'ye uyumlu olan "Bilgiler" kelimesi ile arama gerçekleştiriyorum.

Evet, ilgili texti bulduk. Çift tıklayarak ilgili adrese gidiyoruz.

İlgili adrese geldikten sonra incelemelerde bulunacağız. Bunun için işlemin başladığı kısıma breakpoint koyarak uygulamamızı izleyeceğiz.

Assembly Bilgilendirmesi ℹ️

Bizim planımız if koşulunu diğer adıyla şartlı dallandırmayı ters çevirerek doğru bilgi haricinde her türlü kullanıcı adı ve şifreyi doğru algılamasını sağlamaktı. Biraz düşünelim... Standart bir yazılımda kullanıcı adı ve şifre ikili koşul ile kodlanır. Yani örnek verecek olursam;

C#

if (a == a & b==b) 
{

}

Delphi

if (a = a) AND (b = b) then
begin

end;

PHP

if (a == a && b==b)
{

}

Tek bir koşul olarak gözükse de iki farklı koşul mevcut. Assembly de koşulu belirten komutlar JNZ, JNE, JE gibi komutlardır. Bunları tek tek anlatacağım şimdi(sadece eşittir ve eşittir değil komutları için);

JE komutu eşit koşullar için kullanılır. Bu komutun karşıt komutu ise JNE komutudur. JZ komutu ile aynı işleve sahiptirler.
JNE komutu ise eşit değildir koşulu için kullanılır. Bu komutun karşıt komutu yukarıda belirttiğim JE komutudur. JNZ ile aynı işleve sahiptir.

Breakpoint ile İzleme 🔍️

Bu aşamada PUSH komutunun olduğu yerden başlatarak biraz baştan almayı denedim.

Breakpoint'lerden aldığım sonuçları kod şeklinde yazacağım:

005EB604 /. 55       PUSH EBP
005EB605 |. 8BEC      MOV EBP,ESP
005EB607 |. 33C9      XOR ECX,ECX
005EB609 |. 51       PUSH ECX
005EB60A |. 51       PUSH ECX
005EB60B |. 51       PUSH ECX
005EB60C |. 51       PUSH ECX
005EB60D |. 51       PUSH ECX
005EB60E |. 51       PUSH ECX
005EB60F |. 51       PUSH ECX
005EB610 |. 51       PUSH ECX
005EB611 |. 53       PUSH EBX
005EB612 |. 8BD8      MOV EBX,EAX //EAX, EBX gibi registerlar ile boşluk hesaplaması ve daha sonra kontrolü yapılıyor. Bu komuttan **005EB63F** adresinde ki koşula kadar iki textbox'ın içerisinde ki textleri kontrol ederek veri girişi olup olmadığı kontrol ediliyor.
005EB614 |. 33C0      XOR EAX,EAX
005EB616 |. 55       PUSH EBP
005EB617 |. 68 33B75E00  PUSH Project1.005EB733
005EB61C |. 64:FF30    PUSH DWORD PTR FS:[EAX]
005EB61F |. 64:8920    MOV DWORD PTR FS:[EAX],ESP
005EB622 |. 8D55 F8    LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
005EB625 |. 8B83 D4030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX+3D4]
005EB62B |. E8 DC4DF4FF  CALL Project1.0053040C
005EB630 |. 8B45 F8    MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
005EB633 |. 8D55 FC    LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
005EB636 |. E8 C582E3FF  CALL Project1.00423900
005EB63B |. 837D FC 00   CMP DWORD PTR SS:[EBP-4],0
005EB63F   74 1F     JE SHORT Project1.005EB660 // JE komutu ile eğer data boş ise gerekli komutları uygulaması için **005EB660** adresi çağırılıyor.
005EB641   8D55 F0    LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-10]
005EB644   8B83 D8030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX+3D8]
005EB64A |. E8 BD4DF4FF  CALL Project1.0053040C
005EB64F |. 8B45 F0    MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-10]
005EB652 |. 8D55 F4    LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-C] //girdiğimiz kullanıcı adını alıyor.
005EB655 |. E8 A682E3FF  CALL Project1.00423900
005EB65A |. 837D F4 00   CMP DWORD PTR SS:[EBP-C],0
005EB65E   75 12     JNZ SHORT Project1.005EB672 //JNZ ile doğru olup olmadığı kontrol ediliyor.
005EB660 |> 83C9 FF    OR ECX,FFFFFFFF
005EB663 |. 83CA FF    OR EDX,FFFFFFFF
005EB666 |. B8 4CB75E00  MOV EAX,Project1.005EB74C
005EB66B |. E8 5C1AF7FF  CALL Project1.0055D0CC
005EB670 |. EB 76     JMP SHORT Project1.005EB6E8
005EB672 |> 8D55 EC    LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
005EB675 |. 8B83 D4030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX+3D4]
005EB67B |. E8 8C4DF4FF  CALL Project1.0053040C
005EB680 |. 8B45 EC    MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-14] //yazmış olduğumuz şifre EAX registerına aktarılıyor
005EB683 |. 50       PUSH EAX /// EAX PUSH ile yığın hafızaya aktarılıyor.
005EB684 |. 8D55 E8    LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-18] ///olması gereken şifre oluşturuluyor.
005EB687 |. B8 F4B55E00  MOV EAX,Project1.005EB5F4
005EB68C |. E8 133EE2FF  CALL Project1.0040F4A4
005EB691 |. 8B55 E8    MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-18]
005EB694 |. 58       POP EAX ///PUSH hafızaya aktarırken POP ise hafızadan olması gereken şifreyi alıyor.
005EB695 |. E8 5EF4E1FF  CALL Project1.0040AAF8
005EB69A   75 3C     JNZ SHORT Project1.005EB6D8 /// koşul ile kontrol ediliyor...Bu kontrol ile kontrol yani kullanıcı adı kontrolü.
005EB69C |. 8D55 E4    LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-1C] //burada ise şifreler tekrardan set edilerek ikinci koşul yani AND(&)'den sonra gelen şifre kontrolünü kapsıyor.
005EB69F |. 8B83 D8030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX+3D8]
005EB6A5 |. E8 624DF4FF  CALL Project1.0053040C
005EB6AA |. 8B45 E4    MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-1C]
005EB6AD |. 50       PUSH EAX
005EB6AE |. 8D55 E0    LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-20]
005EB6B1   B8 FCB55E00  MOV EAX,Project1.005EB5FC
005EB6B6   E8 E93DE2FF  CALL Project1.0040F4A4
005EB6BB |. 8B55 E0    MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-20]
005EB6BE   58       POP EAX
005EB6BF |. E8 34F4E1FF  CALL Project1.0040AAF8
005EB6C4   75 12     JNZ SHORT Project1.005EB6D8 //İkinci koşulda burada kontrol ediliyor. Sonrası zaten mesajlar gösteriliyor. Şimdi kod modundan dönüp normal moda dönüyoruz.
005EB6C6 |. 83C9 FF    OR ECX,FFFFFFFF
005EB6C9 |. 83CA FF    OR EDX,FFFFFFFF
005EB6CC |. B8 98B75E00  MOV EAX,Project1.005EB798        ; UNICODE "Bilgiler do"
005EB6D1 |. E8 F619F7FF  CALL Project1.0055D0CC
005EB6D6 |. EB 10     JMP SHORT Project1.005EB6E8
005EB6D8 |> 83C9 FF    OR ECX,FFFFFFFF
005EB6DB |. 83CA FF    OR EDX,FFFFFFFF
005EB6DE |. B8 F8B75E00  MOV EAX,Project1.005EB7F8        ; UNICODE "Bilgiler yanl"

Şimdi yukarıda incelemiş olduğumuz bellek aralığı var. Biz iki koşulu tespit ettik. AND ile kontrol edildiği için iki koşul mevcut. Biri yanlış olunca diğerine uğramadan zaten "gardaşım yanlış nereye" diye söyleniyor uygulama. Biz ilk koşulu yani 005EB69A adresinde ki koşulu değiştirsek bile şifrede takılacağı için bizim hem 005EB69A adresindeki hem de 005EB6C4 adresindeki koşuluda terse çevirmemiz gerekecek. "Ya hak!" diye zehirli okumuzu fırlatıyoruz.

005EB65E   75 12     JNZ SHORT Project1.005EB672
005EB69A   75 3C     JNZ SHORT Project1.005EB6D8

Normalde bu iki koşul alt alta değil ama yukarıdaki bölümden kestim. Adreslerden zaten bulabilirsiniz. Şimdi biz bu iki komutu tersi yaparak tüm kullanıcı adlarını kabul etmesini sağlayacağız. Hemen tersi komutları yukarıda anlattım gerçekleştiriyoruz.

005EB65E   75 12     JE SHORT Project1.005EB672
005EB69A   75 3C     JE SHORT Project1.005EB6D8

Değişimi gerçekleştirdik. Şimdi uygulamamızı derleyip test edelim. Başta admin-admin bilgileri ile giriş yapmak istedik kabul etmedi. Şimdi değil admin-admin istersen osas'ın ismini yazın yine size izin verecektir.

Kabul etti. Güzel bir durum. Bunu derleyip zaten artık bypass şekliyle kullanabilirsiniz.

Hatalı Kodlar ☹️

Peki uygulamada nasıl kodlar mevcuttu. Nasıl bir yanlış yol izlenmişti?

Delphi

unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  kullaniciAdi: TEdit;
  kullaniciSifre: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 resourcestring
  kullaniciAdi_Text = 'test';
  kullaniciSifre_Text = 'sifre';

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 if (Trim(kullaniciAdi.Text) = '') OR (Trim(kullaniciSifre.Text) = '') then
 begin
  ShowMessage('Kullanıcı adı veya şifre boş!!');
  exit;
 end;

 if (kullaniciAdi.Text = kullaniciAdi_Text) AND (kullaniciSifre.Text = kullaniciSifre_Text) then
 begin
  ShowMessage('Bilgiler doğru! Giriş işlemi başarılı...');
 end else
 begin
  ShowMessage('Bilgiler yanlış! Lütfen tekrar deneyiniz...');
 end;
end;

end.

Şimdi arkadaşlar böyle kod yazılmaz. Yani bu kodlama diyor ki;

Kardeşim senin reverse yapmana gerek yok, ben zaten kendi kendimi sana reverse ettiririm.

Kıssadan Hisse ⌨️

 1. Kolay düz mantık koşullardan kaçının.
 2. Uygulamanızın bilgilerini uygulamanızda değil uzak sunucuda barındırın.
 3. Şifrelerinizi md5 gibi doğrulama algoritmaları ile koruyun.
 4. Belirli kontroller ekleyin. Bu kontroller anlık olarak değişken tarzında olmalı.
 5. Kodlarınızı sıkıştırın. Antivirüsler için kötü bir durum olabiliyor ama güvenlik için bir adım belki.
 6. Obfuscator algoritmalarınızı oluşturun. Kendinize ait şifrelemeler ve koşul algoritmaları ile yaygın yöntemlerden kaçının.

Son 🖥️

Yazımızın sonuna geldik fakat söylemeden geçemeyeceğim bir durum var. Uygulamaların güvenliğini sağlamak zordur. Decompile, reverse, sniff gibi yöntemler ile gerek uygulama tabanlı gerekse sunucu tabanlı her türlü veri akışınız izlenip bypass edilebilir. Kendinize ait algoritmalar kullanmayı alışkınlık haline getirin. Tembellik yapmayınız.

Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Janti adamdı, adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. mesela ben bilmem.
Çok gülerdi, ben gülmem.

Uygulamalarınıza crackerlar tarafından bu şekilde racon kesilmesini istemiyorsanız elinizden geldikçe kendinize ait algoritmalar oluşturun 😂

Sağlıcakla kalın 🤟


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...